Publicerad 17 april 2023

Leda och styra innovation

Att förnya verksamheten utifrån en föränderlig omvärld är en förutsättning för att vara en relevant och attraktiv organisation. SKR ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att leda, styra och organisera för förnyelse och innovation.

Att leda utveckling av välfärden är ett viktigt uppdrag för alla medarbetare i kommuner och regioner. Förmågan att förstå och agera på förändrade förhållanden i omvärlden behöver ständigt utvecklas. Organisationer som vill stärka sin innovationsförmåga behöver utveckla:

  • En kultur som är tillåtande och öppen för nytänkande.
  • En struktur för att testa, värdera och implementera nya lösningar.
  • Förmågor och kompetens som underlättar förnyelsearbete.

Innovationsledning

Innovationer uppstår sällan som ett resultat av en snilleblixt hos en enskild individ. Det handlar snarare om ett systematiskt lagarbete med tydliga strukturer och processer.
Innovationsledning kan beskrivas som ett system för att hantera och driva innovation i en organisation. Det gör det möjligt för organisationer att identifiera, prioritera, genomföra och följa upp innovationsarbetet.

Nya innovationer innebär att verksamheter förändras – resultaten kan bli att organisationen löser uppdragen på nya sätt. Förändringarna kommer vara utmanande på flera sätt, därför behöver vi stärka vår förmåga att leda, styra och organisera i ständig förändring.

Kombinera förbättring och innovation

Oavsett hur stora förändringar som eftersträvas har chefer och ledare en central roll i att driva på och stödja utvecklingsarbetet. Ledarskapet behöver även kunna anpassas till olika typer av utvecklingsarbete. Det handlar både om det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på förbättring av dagens arbetssätt och ett systematiskt innovationsarbete där mål och utfall inte är kända på förhand.

Utbildningar, stöd och vägledning

Utbildning i Innovationsledning

Adda Kompetens erbjuder, tillsammans med SKR och en forskare, en digital utbildning i innovationsledning för att stärka ledarskapet och främja en utvecklad innovationskultur i välfärden.

Innovationsledning, Adda

HEJA Innovation

HEJA är ett konkret stöd för alla som vill driva utveckling i offentlig verksamhet. Här kan du lära dig mer och träna med guidade övningar, både individuellt och tillsammans med andra.

Träna på innovationsledning, HEJA

Leda och organisera för förnyelse och transformation (LOFT)

LOFT är ett partnerskap mellan ett antal kommunledningar och RISE - Research Institutes of Sweden - Sveriges forskningsinstitut - med fokus på att stärka kommunledningarnas innovationsförmåga.

Partnerskapet LOFT – ett kommunledningspartnerskap

Observatory Public Sector Innovation - OPSI

OPSI är ett flaggskeppsinitiativ från OECD som erbjuder länder och organisationer stöd och vägledning för innovation inom den offentliga sektorn. OPSI samlar forskning, verktyg och resurser som du kan utnyttja för att lära dig mer om innovation inom den offentliga sektorn

OPSI, engelska

Kort om OPSI, YouTube , engelska

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.