Publicerad 27 september 2021

Innovationsguiden

Utveckla er verksamhet med hjälp av tjänstedesign. Innovationsguiden erbjuder metodstöd, coachning, utbildningar och utvecklingsprogram för offentliga verksamheter som vill samskapa innovativa lösningar tillsammans med sina användare.

Metoderna bygger på tjänstedesign/användardriven innovation. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Processen hjälper er att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas.

På Innovationsguidens hemsida finns material och vägledning för att gå igenom en utvecklingsprocess och jobba med tjänstedesign på egen hand.

Innovationsguiden.se

Innovationsguidens kurser

Grundkurs i tjänstedesign

Kursbeskrivning och aktuella kurser för grundkurs i tjänstedesign

Vår grundkurs vänder sig till dig som är anställd i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign.

Planera och genomföra tjänstedesignprojekt

Kursbeskrivning och aktuella kurser för Planera och genomföra tjänstedesignprojekt

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att planera och driva utvecklingsprojekt där ni använder tjänstedesign som angreppsätt, korta som långa. Vi går igenom teamsammansättning, aktiviteter och vilka som behöver involveras när. Under kursen kommer du ta fram en egen projektplanering så vi ser helst att du har ett riktigt projekt med dig in i kursen. Kursen är en fortsättningskurs och förutsätter att du har goda kunskaper i tjänstedesign.

Innovationsguidens utvecklingsprogram

Programbeskrivning Innovationsguidens utvecklingsprogram

Inga utvecklingsprogram genomförs under 2021.

Innovationsguidens utvecklingsprogram sträcker sig över en period på cirka 8-9 månader. Det gör att ni verkligen får igång ert utvecklingsarbete och bygger upp kunskap och motivation i arbetsgruppen över tid. Ert utvecklingsteam väljer ut och arbetar med en egen identifierad utmaning. Teamet får – genom utbildningsträffar, coachning och en digital verktygslåda – stöd och inspiration under hela processen för att på bästa sätt ta sig från ”ax till limpa”. De öppna starterna är öppna för alla offentliga verksamheter, inom de tematiska starterna arbetar man med utmaningar inom ett bestämt tema.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse om du vill bli kontaktad när vi öppnar anmälan till nya kurser eller program.

Intresseanmälan kommande kurser och program

Nätverket för tjänstedesign i offentlig sektor

Sedan hösten 2019 driver SKR, genom Innovationsguiden, ett nätverk för dig som vill sprida och använda tjänstedesign som angreppssätt för att utveckla offentlig sektor. Nätverket vänder sig till alla som är anställda i offentlig sektor och jobbar med tjänstedesign/användardriven innovation, det vill säga inte bara till SKR:s medlemmar. Vi tror att vi är starkare tillsammans.

Information och registrering

Informationsansvarig

  • Ulrika Lundin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset