Publicerad 18 september 2023

Innovation

Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår då en idé omsätts i praktiken och nyttiggörs. Värdet som skapas kan anta många former – ekonomiska, sociala eller miljömässiga.

Innovation kan ske stegvis eller i stora språng. Innovationen kan i det perspektivet vara ny för organisationen, ny för marknaden eller ny för världen. Värdeskapandet för samhället uppstår då nya lösningar tas emot, sprids och blir ett sätt att arbeta långsiktigt. I korthet definierar SKR innovation som något nytt som är nyttigt och blir nyttiggjort. En definition som kallas 3N. 

Därför innovation - om nya sätt att lösa och utveckla välfärdstjänster

Kommuner och regioner står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. SKR arbetar därför med att stärka innovationsförmågan hos våra medlemmar.

Vårt välstånd är i hög grad baserat på innovation inom alla samhällsområden. Förmågan till ständig förnyelse inom privat, ideell och offentligt sektor är grunden till att Sverige anses vara ett av världens mest innovativa länder.

Innovation är nära förknippat med problemlösning, i betydelsen att man vill besvara frågan vad som kan göras annorlunda för att nå andra resultat än befintliga. För att möta utvecklingen i en föränderlig omvärld har innovationsfrågorna under senare år fått alltmer uppmärksamhet i kommuner och regioner.

SKR och Adda utvecklar innovationsstöd

En innovativ och samverkande offentlig sektor är avgörande för att vi ska skapa förutsättningar att möta kompetensutmaningen, invånarnas förändrade förväntningar på offentlig service och nå målen i Agenda 2030.

För att stärka upp stöd och kunskapsutveckling samarbetar SKR med Adda Kompetens, inom flera områden för att inspirera och stödja kommuner och regioner på innovationsområdet.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.