Publicerad 2 maj 2024

Innovationsveckan 2024

Under vecka 40 genomförs Innovationsveckan för sjätte året i rad. Här samlas alla som brinner för utveckling och förnyelse av offentlig verksamhet för dela och sprida erfarenheter och lösningar. I år är det särskilt fokus på de effekter och värden som uppstår när nya smarta lösningar tas i bruk.

Detta år genomförs veckan 30 september - 4 oktober.

  • Under våren 2024 pågår förberedelserna inför årets vecka.
  • Den 1 juni öppnas programmet för anmälan av aktiviteter.
  • I slutet av augusti öppnas programmet för deltagare.

Programmet tas fram av kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra aktörer som formar innehåll och format för sina arrangemang själva.

Vi hoppas att ni som arbetar i kommun, region, myndighet eller annan offentlig organisation vill bidra till årets Innovationsvecka. Även privata aktörer är välkomna att delta ihop med en offentlig aktör.

Innovationsveckan är ett bra tillfälle att mobilisera aktörer som är engagerade i utvecklingsarbete i offentlig sektor. Det är också ett bra tillfälle att dela och sprida erfarenheter och smarta lösningar mellan olika verksamheter och organisationer.

Om innovationsveckan i korthet

Innovationsveckan är unik: den är lokal, nationell och internationell samtidigt. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige.

Under fjolårets vecka genomfördes ett hundratal programaktiviteter varav de flesta arrangerades av kommuner, regioner och statliga myndigheter.

  • Aktiviteterna kan arrangeras var som helst i landet, antingen genom digitala eller fysiska möten.
  • Aktiviteterna lägger arrangörer själva in i ett gemensamt program. Arrangörerna ansvarar själva för genomförande och kommunikation av sitt evenemang.
  • Det är gratis att registrera aktiviteter i Innovationsveckans program.

SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder plattformen för det gemensamma programmet där alla era aktiviteter blir tillgängliga och sökbara.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.