Publicerad 6 mars 2024

Gemensamma lösningar, digitala tjänster

Att nyttja gemensamma lösningar för till exempel digitala tjänster kan leda till att användarna lättare hittar tjänsterna och enklare får en helhetsbild över vad som krävs för att genomföra ett ärende. SKR har samlat några exempel på gemensamma lösningar som kan nyttjas.

Gemensamma lösningar kan även leda till en ökad standardisering, vilket kan göra det lättare för användarna att använda tjänsterna. Det är även ett sätt att samverka och dra nytta av gemensamma kompetenser och erfarenheter när det gäller att utveckla och underhålla digitala tjänster.

Gemensamma ramavtal och upphandlingsstöd

Addas inköpscentralen har ett tiotal ramavtal inom digitaliseringsområdet som stöd till SKR:s medlemmar. Samtliga kommuner och regioner har möjlighet att nytta dessa avtal utan föregående upphandling.

Ramavtal och avtalskategorier, Adda

Skicka digital post på ett säkert sätt

Mina meddelanden är en tjänst där kommuner, regioner och myndigheter kan skicka digital post på ett säkert sätt till medborgare och företag. SKR stöttar kommuner och regioner i att ansluta till tjänsten.

Mina meddelanden: vägledning och så fungerar tjästen

Enkelt och säkert informationsutbyte

SKR är en av aktörerna i arbetet med att skapa förutsättningar för ett enklare och säkrare informationsutbyte mellan kommuner, regioner och myndigheter. Via Inera kan kommuner och regioner ansluta till tjänsten Säker digital kommunikation, SDK.

Säker digital kommunikation

Tjänst för digitala fullmakter

Mina ombud är en tjänst som Bolagsverket har tagit fram, en tjänst för digitala fullmakter som ska förenkla vardagen för människor i hela Sverige. DIGG ger mer information om vilka möjligheter som finns med tjänsten Mina ombud.

Mina ombud, DIGG

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur

DIGG leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur, Ena, för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt. Här kan du läsa mer om infrastrukturens utveckling av hållbara tjänster och lösningar för framtiden.

Ena - Sveriges digitala infrastruktur

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd

SSBTEK är en digital tjänst som ger en säker, effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Här finns en beskrivning av tjänsten, information om hur kommuner ansluter sig samt om myndigheternas information i SSBTEK.

SSBTEK

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ina Tidvall
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.