Publicerad 3 april 2024

Digital samverkan

Kommuner och regioner behöver samverka internt över organisationsgränser men också mellan våra olika offentliga uppdrag för att skapa en sammanhängande digitalisering. SKR har sammanställt stöd och vägledningar för digital samverkan.

Det krävs samverkan för att kunna möta medborgaren i dennes roll som till exempel företagare, förälder, anhörig i den livssituation som de befinner sig i. Samverkan kan ske genom att dela erfarenheter, ingå i samverkan för upphandling, utveckling och även att ingå samverkan för att dela på utvecklingskostnader. Det kan också handla om att dela data och processflöden för att på så sätt bilda en helhet för medborgaren eller företagaren.

Grundläggande principer för digital samverkan

För att använda digitaliseringens möjligheter behöver offentliga organisationer ha förmåga att fungera effektivt tillsammans. DIGGs grundläggande principerna för digital samverkan ska stödja offentliga organisationer i deras kontinuerliga arbete med att utveckla förmågan till sammanhängande digitalisering. DIGG har en checklista i 13 steg som kan ge kommuner och regioner stöd i digital samverkan.

Grundläggande principer för digital samverkan, DIGG

Beställarnätverk vid upphandling

SKR driver beställargrupper och beställarnätverk för att utveckla metoder och arbetssätt att genomföra funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

Beställargrupper

Beställarnätverk verksamhetssystem

SKR driver ett beställarnätverk för att stödja kommunerna i arbetet med att modernisera sina verksamhetssystem inom Socialtjänsten.

Beställarnätverk för socialtjänstens verksamhetssystem

Arkitekturgemenskap, nätverk

Ineras arkitekturgemenskapen är ett informellt nätverk där it- och verksamhetsarkitekter i kommuner och regioner arbetar tillsammans och utbyter erfarenheter.

Information om Arkitekturgemenskapen samt anmälan

Dela erfarenheter, projekt, initiativ

På webbplatsen Dela Digitalt kan alla som jobbar inom offentlig sektor dela med sig av erfarenheter, projekt, initiativ eller annan information som kan vara till nytta för någon annan. Det är enkelt att dela med sig, det tar bara några minuter!

DelaDigitalt

Informationsansvarig

  • Ina Tidvall
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.