Publicerad 3 april 2024

Användardriven utveckling

För att bygga digital service som möter invånarnas förväntningar behöver kommuner och regioner förstå invånarnas behov och deras perspektiv på samhällstjänsterna. SKR arbetar för att stödja kommuner och regioner att arbeta användardrivet.

Offentlig sektor står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar, därför behöver resurserna användas där de skapar mest värde för invånarna.

Ett sätt att arbeta användarrivet är att använda tjänstedesign som bidrar till viktiga insikter om verkliga behov. Service i offentlig sektor behöver möta de förväntningar som finns och vara utformad för de som använder servicen. För att uppnå det behöver offentliga organisationer ha ett gemensamt förhållningssätt. Tjänstedesign är ett exempel på hur kommuner och regioner kan arbeta för att möta användarnas behov. Det handlar inte om att börja göra nya saker, utan att göra ”rätt” saker, och kanske till och med sluta göra det som inte efterfrågas.

Användardriven innovation och tjänstedesign

Innovationsguiden ger stöd för att utveckla välfärden genom användardriven innovation och tjänstedesign. På webbplatsen finns en guide och metodstöd för att på egen hand gå igenom en tjänstedesignprocess, steg-för-steg.

Innovationsguiden

Användardriven innovation, nätverk

Adda driver ett nätverk för användardriven innovation där du kan få kontinuerlig kompetensutveckling, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte kring användardriven innovation och tjänstedesign.

Nätverket för användardriven innovation, Adda

DIGG om Det digitala mötet

Kommuner och regioner behöver kunna möta privatpersoner och företags behov av praktiska digitala möten med den offentliga sektorn. Med digitala möten avses den digitala kontaktytan mellan myndigheter, privatpersoner och företag. Den ska utgå från behov, kostnadseffektivitet, informationssäkerhet och personlig integritet. DIGG har tagit fram en checklista med rekommendationer.

Det digitala mötet, DIGG

Skapa största möjliga nytta för elever och lärare med användarcentrering

Det här webbaserade stödet bygger på lärdomar från skolhuvudmän som arbetat med användarcentrering i sex steg. Stödet innehåller grundläggande moment för respektive steg. Det kompletteras med tips från huvudmännen samt länkar till fördjupande texter och mallar i Innovationsguiden. Metoden passar både för övergripande utmaningar och mer konkreta problem.

Stödmaterialet är ett resultat av SKR:s överenskommelse med regeringen om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

Användarcentrerad skolutveckling

Informationsansvarig

  • Ina Tidvall
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.