Publicerad 23 februari 2022

Upphandling, digitala tjänster som stärker KASAM

SKR och åtta kommuner samarbetar för att upphandla digitala stöd för personer som brister i känsla av sammanhang, förkortat KASAM.

Målet är att genom innovationspartnersskap som upphandlingsform få fram digitala stöd som möter behovet av KASAM hos vuxna. Det handlar om att minska ofrivillig ensamhet, skapa digital inkludering och bidra till trygghet och självständighet med hjälp av teknik. Behovet av att öka KASAM är stort. Situationen kostar för individerna, kommunerna och ur ett folkhälsoperspektiv.

En chans för företag att göra skillnad i människors liv

Externa leverantörer bjuds in för att på ett samskapande sätt utveckla tjänster riktade till både kommunerna som mellanhand och direkt till invånarna. Utöver att skapa nytta för individerna, ska de digitala stöden leda till effektivare resursanvändning i kommunerna och fler kommersialiserade innovationer för företagen. Upphandlingen är en möjlighet för företag att göra skillnad i människors liv, bidra till en bättre välfärd och att nå ut med tjänster till en stor målgrupp. Avtal upprättas i första hand med de åtta konsortiekommunerna, men genom att stöden tillgängliggörs på marknaden och exempelavtal tas fram blir det sedan möjligt för samtliga 290 kommuner att upphandla stöden.

Kommunerna som upphandlar tillsammans

Kommunerna som ingår i konsortiet tillsammans med SKR är Tierp, Eskilstuna, Linköping, Malmö, Karlskrona, Skellefteå, Hässleholm och Uppsala. De tre sistnämnda är medfinansiärer i att möjliggöra upphandlingen, men har valt att ha en passiv roll i upphandlingsarbetet.

Mer information

Malin Bergvall, medlemsinlånad projektledare på SKR
malin.bergvall@skelleftea.se


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR