Publicerad 16 maj 2024

Upphandling, digitala tjänster som stärker KASAM

SKR och åtta kommuner har samarbetat för att driva på utvecklingen av digitala stöd som möter behovet av känsla av sammanhang, KASAM, hos vuxna, via innovationspartnerskap som upphandlingsform.

Genom innovationspartnerskap faciliterar kommunen en utveckling av marknadens lösningar på ett sätt som inte skulle ske utan kommunernas involvering både i dess utformning och affärsmodell.

Slutrapport och Exempelavtal

Sopra Steria har för SKR:s räkning levererat affärsutveckling för företag som ska ingå i partnerskapet samt processstöd för kommunerna och konsortiet.

Slutrapport för KASAM Innovation Partnerskap (PDF) Pdf, 744 kB.

Exempel på avtal avseende Innovationspartnerskap (Word) Word, 111 kB.

Kontakt och mer information

Jenny Ljungvall Cardoso, Tierps kommun, är samordnare för partnerskapet:

jenny.ljungvallcardoso@tierp.se

Kontaktpersoner på kommuner som är aktiva i partnerskapet:

mikaela.lindstrom@tierp.se

Sofia.Karlsson3@eskilstuna.se

joakim.jederstrom@linkoping.se

kim.bjorkman@malmo.se

niclas.brissmalm@karlskrona.se

Mer om KASAM

Även om det idag finns några exempel på kommuner som genomfört innovationspartnerskap, exempelvis Diacess i Växjö är den här typen av upphandling i samarbete mellan kommuner unik i sitt slag.

Diacess, Växjö

En chans för företag att göra skillnad i människors liv

Genom partnerskapet har kommunerna bjudit in leverantörer för att på ett samskapande sätt utveckla tjänster riktade till både kommunerna som mellanhand och direkt till invånarna. Utöver att skapa nytta för individerna, ska de digitala stöden leda till effektivare resursanvändning i kommunerna och fler kommersialiserade innovationer för företagen.

Upphandlingen är en möjlighet för företag att göra skillnad i människors liv, bidra till en bättre välfärd och att nå ut med tjänster till en stor målgrupp. Avtal upprättas i första hand med de åtta konsortiekommunerna, men genom att stöden tillgängliggörs på marknaden och exempelavtal tas fram blir det sedan möjligt för samtliga kommuner och regioner att upphandla stöden.

En individualiserbar portal för digitala stöd som stärker KASAM

I upphandlingsunderlaget har kommunerna identifierat ett antal scenarier där man efterfrågar idéer på lösningar där digitala stöd kan göra skillnad. Den leverantör som konsortiet bedömde har bäst förutsättningar för utveckling av både lösning och affärsmodell i linje med det som efterfrågats har för avsikt att utveckla ett individualiserbar portal för digitala stöd. Portalen ska på olika sätt stärka KASAM i allt från att skapa strukturstöd i vardagen, facilitera nätverkande och sociala kontakter till att erbjuda träning för att stärka sin digitala kompetens och därmed också bli mer digitalt inkluderade.

Flera leverantörers tjänster samlas i portalen

Leverantören kommer erbjuda både egna digitala stöd och andra leverantörers stöd i samma portal. Portalen gör det möjligt att samla stödfunktioner men också att erbjuda enkelt samhällsstöd på ett sätt som också upplevs anpassat utifrån den enskildes behov. Både beställare och leverantör ser att den här typen av lösningar saknas på marknaden, och kan möta behov hos många olika grupper.

Målsättningen är att en ny lösning ska finnas tillgänglig att upphandla i början av 2023 som ett första steg i en långsiktig satsning med målet om att göra stor skillnad för många över tid.

Kommunerna som upphandlar tillsammans

Kommunerna som ingår i konsortiet tillsammans med SKR är Tierp, Eskilstuna, Linköping, Malmö, Karlskrona, Skellefteå, Hässleholm och Uppsala. De tre sistnämnda har medverkat i förberedelserna för upphandlingen, men har valt att ha en passiv roll i partnerskapet.

Utifrån de avtal som utvecklats har de samma rättigheter att ta del av resultatet från upphandlingen, där det kommer finnas flera sätt att ta del av resultatet och även fortsättningsvis bidra med utveckling av det digitala stödet.

Under året kommer de kommuner som är aktiva i partnerskapet abtt idra med verksamhetsrepresentanter och brukargrupper som tillsammans testar och bidrar med utvecklingsförslag på hur lösningen kan bli attraktiv. Genom att kommunerna tillsammans kan erbjuda att utveckla lösningen med flera olika grupper som har stor potential till stärkt självständighet, bidrar man också med att själva få en känsla för hur pass stor nytta lösningen kan fylla för personer som har insats likväl att lösningen också kommer att fungera för olika användargrupper på marknaden, som saknar insats.

Grupper som kommer att bidra med perspektiv på lösningen är allt från unga vuxna funktionshindrade på väg ut i vuxenlivet, personer som har stödteams- eller arbetsmarknadsinsatser, seniorer med och utan insatser som deltar i kommunens mötesplatser.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Isma Rafique
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.