Artikeln publicerades 8 oktober 2021

Förändringsledning välfärdsteknik - hur gör man?

En utbildning för dig som vill arbeta med välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Få inspiration och en tydlig guide i att leda förändring steg för steg.

Anmäl dig

Välfärdstekniken har under de senaste åren gjort brukare mer självständiga och underlättat personalens arbetssituation. Men även om produkterna i sig är bra så har bristen på förändringsledning hindrat utvecklingen. Förändringsledning behandlar bland annat vikten av att ha en vision och kompetens samt hur motivation skapas.

Innehåll

Genom utbildningen följer du den fiktiva kommunen Solstads resa vid införandet av välfärdsteknik. Solstad står inför liknande utmaningar inom äldreomsorgen som många andra kommuner, vilket skapar en igenkänningsfaktor genom webbutbildningen. För en fördjupning av utbildningen finns även en praktisk del med metoder och mallar tillgänglig.

Tidsåtgång

Längden på utbildningen är mellan i tre till fyra timmar. Kompetenscenter välfärdsteknik rekommenderar att utbildningen inte görs i ett sträck utan delas upp på ett antal tillfällen.

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare, projektledare samt chefer inom äldreomsorgen men även övriga delar av den samlade socialtjänsten samt verksamheter inom regionerna kan gärna ta del av utbildningen.

Rekommendation

Kompetenscenter rekommenderar att utbildningen görs under flera tillfällen där utrymme finns för egna reflektioner och samtal med kollegor. Den kan dock även genomföras mer översiktligt, utan en fördjupning i detaljer, för exempelvis förvaltningsledning.

Anmälan

Anmälan görs via länken på den här sidan. När du anmält dig kommer du till en sida med länken till utbildningen. Länken skicks även till din e-postadress som du skrivit in. Har du inte fått e-post med länken, titta i mappen för skräppost. Länken som kommer via e-post kan du använda när du vill. Du kan genomföra utbildningen i olika steg och göra uppehåll när du önskar. Du återgår bara till den länk du fått. Så länge du använder samma enhet så fungerar det att göra uppehåll och sedan fortsätta utbildningen.

Kontakt med andra

På LinkedIn-gruppen Förändringsledning + Välfärdsteknik = SANT (länk) möter du andra som arbetar med förändringsledning inom äldreomsorg. Där skapas fördjupade diskussioner och möjlighet att dela enkla tips och råd. Kanske har din kommun en fråga att lyfta eller ett tips att ge?

Poddavsnitt

Lyssna gärna på avsnitt nummer tre av Podden om välfärdsteknik som handlar om förändringsledning.

Podden om välfärdsteknik avsnitt 3 – vad är förändringsledning?

Kursledare

Ansvarig för innehållet i utbildningen:
Eva Sahlén, samordnare SKR

Frågor om anmälan:
vft@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR