Publicerad 28 juni 2022

Välfärdsteknik - stöd och vägledning

Är din kommun på väg att införa välfärdsteknik? Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram stöd och information för att lyckas med implementeringen.

För ett lyckat införande av omsorgstjänster behövs ett strukturerat arbete med upphandling, informationssäkerhet och nyttorealisering. Dessutom underlättar förändringsledning för organisationer att införa ny teknik. Ett verktyg för att frigöra arbetskraft är genom att automatisera administrativa processer.

Kompetenscenter välfärdsteknik har samlat stöd och vägledning för kommunerna i arbetet med ett lyckat införande av välfärdsteknik.

Välfärdsteknik

Fem digitala omsorgstjänster har identifierats som viktiga då de används av många och är väl beprövade i flera kommuner med gott resultat.

  • Mobila trygghetslarm
  • Digitala lås
  • Digital tillsyn
  • Läkemedelsautomater
  • Inköp online

Bakgrund

Befolkningen i åldrarna 80 och äldre ökar väsentligt snabbare än den arbetsföra befolkningen. Det innebär att kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och ett ökat behov inom social omsorg blir en av de största utmaningarna framöver.

Därför har SKR och regeringen enats om en treåring överenskommelse (2020-2022) som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering.

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR