Publicerad 21 oktober 2021

Kompetenscenter välfärdsteknik

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av omsorgen av äldre genom digitalisering.

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna.

Stöd och vägledning välfärdsteknik

Kompetenscentret arbetar med att ge råd, stöd och vägledning för att konkret stödja kommunerna i frågor som bland annat rör förändringsledning, informationssäkerhet, infrastruktur, juridik, nyttorealisering, uppföljning, och upphandling av digitala lösningar. Inom ramen för centrets arbete ingår att ta fram stödmaterial, inrätta en helpdesk samt i den mån det bedöms lämpligt resa ut i landet och stödja kommuner på plats. Kompetenscentret ska även ge råd, stöd och vägledning för systematiskt samarbete mellan kommuner.

Online-utbildning om förändringsledning

Kompetenscenter har tagit fram en webbutbildning som hjälper chefer och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg vid införandet av välfärdsteknik. Utbildningen innehåller evidensbaserad teori, konkreta exempel från verkligheten och en praktisk del med mallar och verktyg. Länk till utbildningen finns längre ner på sidan under Evenemang.

Informationsfilm: Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen

I filmen ger Kompetenscenter välfärdsteknik exempel på hur digital teknik kan bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället samt nå en bättre hälsa.

Filmen kan visas på arbetsplatsträffar, konferenser, möten med frivillig- och pensionärsorganisationer samt för enskilda i behov av omsorgstjänster. Medverkar gör intervjupersoner från de tio modellkommunerna. Filmen är delvis inspelad på Kicki-hemmet i Göteborg. Längd cirka 5 minuter.

Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen, syntolkad version

Hitta mer information

Kompetenscenter välfärdsteknik informerar här på skr.se, via nyhetsbrev, podden om välfärdsteknik och webbsändningar. På LinkedIn kan du även följa Kompetenscenter välfärdstekniks medarbetare.

Podden om välfärdsteknik

I serien Podden om välfärdsteknik kan du lyssna på intervjuer med intressanta personer som på olika sätt arbetar med digital transformation inom omsorgen om äldreomsorgen.

Alla poddavsnitt

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet tar upp frågor som rör Kompetenscenter välfärdsteknik.

Nyhetsbrev och prenumeration på Kompetenscenters nyhetsbrev

Evenemang om välfärdsteknik äldreomsorgen

En webbserie som fokuserar på en särskild välfärdsteknisk tjänst per tillfälle. Serien är indelad i olika steg som är anpassade med stöd utifrån kommuners olika nulägen. Nästa seminarium finns listad under evenemang.

Tidigare evenemang om välfärdsteknik

Kommande evenemang

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset