Publicerad 6 juli 2021

Kompetenscenter välfärdsteknik

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna.

Kontakta Kompetenscenter välfärdsteknik

Stöd och vägledning välfärdsteknik

Frågor och svar om välfärdsteknik och medicinteknik

Prenumerar på nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering

Blir äldreomsorgen omänskligare med digital teknik?

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik kan nu presentera en film om hur välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet och självständighet i äldreomsorgen. I filmen ger vi exempel på hur digital teknik kan bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället samt nå en bättre hälsa. Filmen kan användas exempelvis på arbetsplatsträffar, konferenser, möten med frivillig- och pensionärsorganisationer samt för enskilda i behov av omsorgstjänster. Medverkar gör intervjupersoner från de tio modellkommunerna. Filmen är delvis inspelad på Kicki-hemmet i Göteborg. Längd cirka 5 minuter.

Stöd, råd och vägledning

Kompetenscentret ska uteslutande arbeta med att ge råd, stöd och vägledning för att konkret stödja kommunerna i frågor som bland annat rör förändringsledning, uppföljning, infrastruktur, juridik, informationssäkerhet, upphandling, kravställning och nyttorealisering av digitala lösningar. Inom ramen för centrets arbete ingår att ta fram stödmaterial, inrätta en helpdesk samt i den mån det bedöms lämpligt resa ut i landet och stödja kommuner på plats. Kompetenscentret ska även ge råd, stöd och vägledning för systematiskt samarbete mellan kommuner.

SKR ansvarar även för att genomföra ett särskilt nationellt projekt med syfte att bättre ta tillvara potentialen i automatisering.

Med anledning av det ökade behovet av att kommunicera på distans ska kommunerna ges fortsatt stöd i informationssäkerhetsarbetet för att skapa förutsättningar för att kunna införa en säker digital kommunikation. Kommunerna ska också ges information och ökad kunskap om säkra inloggningar vid införskaffandet av välfärdsteknik.

Webbsändningar om välfärdsteknik äldreomsorgen

Kompetenscenter välfärdsteknik har en webbserie som fokuserar på en särskild välfärdsteknisk tjänst per tillfälle. Serien är indelad i olika steg som är anpassade med stöd utifrån kommuners olika nulägen.

Så lyckas du med en gemensam upphandling av välfärdstekniken, 5 oktober klockan 10.00 - 12.00

Genomförda sändningar

Får man använda kamera i äldreomsorgen 10 juni 2021

Ett seminarium om de juridiska förutsättningarna för att använda välfärdsteknik i äldreomsorgen. Under seminariet gick vi igenom de rättsliga förutsättningarna för att använda välfärdsteknik, bland annat kamera, i den kommunala vården och omsorgen. Medverkade gjorde Lena Carlereus, chef för vård och omsorg Lunds kommun, Manolis Nymark juristkonsult SKR, Emilia Danielsson, förbundsjurist SKR, Mats Rundkvist, projektledare SKRs Kompetenscenter välfärdsteknik, Eva Sahlén samordnare SKRs Kompetenscenter för välfärdsteknik.

Längd 1 timme och 56 minuter. Textning av sändningen är beställd.

 

Hur mäter man nyttan med välfärdsteknik 2 juni 2021

Andra seminariet var också ett inspirationsseminarium om att mäta nytta med välfärdsteknik. Seminariet riktar sig till personal inom äldreomsorgen. Från modellkommunerna medverkade David Johansson Skellefteå kommun, Maria Taserud och Per Söderberg från Karlstad kommun, Madeleine Alfinsson Borås kommun, Jonas Frantzich Olsson Lunds kommun. Övriga medverkande är Agneta Aldor från eHälsomyndigheten, Amanda Sundberg från Inera och Elisabeth Kjellin och Katarina Pihl från SKR.

Längd 57 minuter. Textning av sändningen är beställd.


Hur svårt kan det vara att arbeta med informationssäkerhet? 25 maj 2021

Sändningen är ett inspirationsseminarium om informationssäkerhet för personal inom äldreomsorgen och fyra av våra modellkommuner berättar om hur de arbetar med det i sin verksamhet. Från modellkommunerna medverkar Åsa Strandlund Kalmar kommun, Victoria Henriksson och Aina Bleikvassli från Övertorneå kommun, Andreas Jensen Uddevalla kommun, Shadan Ghafouri Eskilstuna kommun. Övriga medverkande är Elisabeth Kjellin, Katarina Pihl och Jonas Nilsson från SKR samt Dick Lindberg från Socialstyrelsen.

 Längd 55 minuter.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset