Publicerad 3 april 2024

Modell uppföljning klinisk patologi

Den nationella modellen för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi har fyra faser. Inom dessa finns ett antal mätpunkter.

Patologi är en viktig process för att kunna ge diagnos och underlag för beslut om behandling inom sjukvården. En enstaka analys kan bidra med information så att behandling ges i rimlig tid och att patienten undviker lidande. Därför är det nödvändigt att följa ledtider/väntetider både för sjukvårdsledning och för den enskilde patienten.

SKR har sedan 2015 arbetat med uppföljning av ledtider inom patologi och omfattar uppföljning oavsett vårdaktör. Uppföljningen är baserad på en gemensam kvalitetssäkrad modell för bilddiagnostik och utgår från fyra faser, fem obligatoriska mätpunkter och åtta frivilliga mätpunkter.

Modellens fyra faser

Fas 1: Initiera frågeställning och provtagning

Fas 2: Laborativ tid

Fas 3: Diagnostisk tid

Fas 4: Leverera och hantera svar

Fem obligatoriska mätpunkter

 • Provtagning (fas 1)
 • Ankomstregistrering (fas 2)
 • Utlämning av underlag för diagnostik (fas 2)
 • Svar skickat (fas 3)
 • Svar bekräftat (fas 4) om förekomst finns

Åtta frivilliga mätpunkter och aktiviteter

 • Beslut om remiss (fas 1)
 • Påbörja preparering (fas 2)
 • Digitaliserat underlag (fas 2)
 • Diagnostik (fas 3)
 • Beslut om kompletterande diagnostik (fas 3)
 • Svar klart för signering (fas 3)
 • Multidisciplinär konferens (fas 4)
 • Patient informerad om diagnos och behandlingsförslag (fas 4)
Obligatoriska mätpunkter. Initiera frågeställning och provtagning: Provtagning. Laborativ tid: Ankomst registrering. Utlämning av underlag för diagnostik. Diagnostisk tid: Svar skickat. Vid punkten Leverera och och hantera svar finns obligatoriska mätpunkter om förekomst finns: Svar bekräftatFörstora bilden

Illustration av uppföljningsmodellen.

Informationsansvarig

 • Annika Brodin-Blomberg
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.