Publicerad 6 april 2021

Modell uppföljning klinisk patologi

Den nationella modellen för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi har fyra faser. Inom dessa finns ett antal mätpunkter.

Modellens fyra faser

Fas 1: Initiera frågeställning och provtagning

Fas 2: Laborativ tid

Fas 3: Diagnostisk tid

Fas 4: Leverera och hantera svar

Fem obligatoriska mätpunkter

 • Provtagning (fas 1)
 • Ankomstregistrering (fas 2)
 • Utlämning av underlag för diagnostik (fas 2)
 • Svar skickat (fas 3)
 • Svar bekräftat (fas 4)

Åtta frivilliga mätpunkter och aktiviteter

 • Beslut om remiss (fas 1)
 • Påbörja preparering (fas 2)
 • Digitaliserat underlag (fas 2)
 • Diagnostik (fas 3)
 • Beslut om kompletterande diagnostik (fas 3)
 • Svar klart för signering (fas 3)
 • Multidisciplinär konferens (fas 4)
 • Patient informerad om diagnos och behandlingsförslag (fas 4)
Obligatoriska mätpunkter. Initiera frågeställning och provtagning: Provtagning. Laborativ tid: Ankomst registrering. Utlämning av underlag för diagnostik. Diagnostisk tid: Svar skickat. Vid punkten Leverera och och hantera svar finns obligatoriska mätpunkter om förekomst finns: Svar bekräftatFörstora bilden

Illustration av uppföljningsmodellen.

Informationsansvarig

 • Annika Brodin-Blomberg
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.