Publicerad 11 mars 2021

Om patientlagen

Patientlagen ger en möjlighet att driva på utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten.

Syftet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen reglerar bland annat möjligheten att välja öppen vård både inom sin egen hemregion och i andra regioner.

Sammanfattning av patientlagen (PDF) Pdf, 316 kB.

För sluten vård gäller fortfarande Rekommendationen om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården från 2000.

Rekommendation om valmöjligheter inom hälso och sjukvård, 2000 (PDF) Pdf, 30 kB.

För att stödja regioner och kommuner och informera om patientlagen finns frågor och svar samlade från införandet 2014.

Sammanställda svar på vanliga frågor om patientlagen, SKR (PDF) Pdf, 82 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR