Publicerad 7 mars 2023

Uppföljning ledtider, patologi

Patologi är en viktig del i processen att ställa rätt diagnos, ge underlag för beslut om behandling och för att kunna ge en effektiv vård. Därmed blir kortare ledtider inom klinisk patologi en viktig del i arbetet med att korta väntetiderna som helhet.

Under 2015–2017 genomförde SKR flera olika projekt i syfte att ta fram en kvalitetssäkrad nationell modell för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi. Uppföljningsmodellen kvalitetssäkrades både teoretiskt och praktiskt genom tester som genomfördes i fem landsting och regioner under 2017. Under 2019 arbetade SKR främst med återföring av resultat till verksamheten, men även med fortsatt stöd till regionerna för implementering.

I dagsläget är tio regioner anslutna men målet är att alla regionerna använder uppföljningsmodellen i syfte att utveckla och förbättra tjänste- och servicekvalitet i vårdprocessen, utifrån patientperspektivet.

Modellen för uppföljning som SKR arbetat fram ska ge underlag som bidrar till ökad nytta, transparens och förbättrad tillgänglighet för patienten. Modellen består av fyra faser med både obligatoriska och frivilliga mätpunkter.

Modell för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi

Slutrapport Uppföljning av ledtider inom klinisk patologi (PDF) Pdf, 11 MB.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.