Publicerad 18 oktober 2021

Tillgänglighet i vården, vårdgarantin

Regionerna arbetar för att utifrån lokala behov och förhållanden skapa en god och hållbar tillgänglighet i vården. SKR stödjer regionerna genom flera olika projekt med syfte att förbättra tillgängligheten.

Överenskommelse om en ökad tillgänglighet

Tillgängligheten i hälso- och sjukvården behöver bli bättre och framför allt behöver människor kunna lita på och känna sig trygga i att vården är tillgänglig när behoven uppstår hos den enskilde. I överenskommelsen 2021 är parterna är överens om att det fortsatt finns ett behov av att utveckla arbetet med att långsiktigt förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

Totalt omfattar överenskommelsen 2 967 miljoner kronor till regionerna samt 10 miljoner kronor till SKR.

Överenskommelse om en ökad tillgänglighet

Vårdgaranti och uppföljning av väntetider

Vårdgarantin innebär att vård ska erbjudas inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Vårdgarantin, en del av hälso- och sjukvårdslagen, Väntetider i vården

SKR förvaltar en nationell väntetidsdatabas, Väntetider i vården dit regionerna rapporterar sina mått på uppföljning av aktiviteter för att minska väntetiderna och ge vård inom vårdgarantin. Den inrapporterade datan återkopplas till regionerna i form av olika sammanställningar och rapporter, som utgör ett underlag för olika förbättringsarbeten inom vården.

Aktuellt

Publikationer

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset