Publicerad 8 september 2023

Vårdgaranti

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att personer ska få vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Målet med vårdgarantin är att öka tillgängligheten till vården samt att avveckla köer och väntetider.

Om vårdenheten där personen sökt vård inte kan erbjuda en tid inom vårdgarantins tidsgräns ska personen informeras om det och erbjudas vård hos en annan vårdgivare. Om man blir akut sjuk eller skadad ska vård ges så snart som möjligt.

Webbplatsen Väntetider i vården ger en aktuell bild över hur väntetider och tillgänglighet ser ut, för Sverige som helhet och för varje region. Regionerna har skyldighet att rapportera sina väntetider för primärvård och specialistvård till den nationella väntetidsdatabasen, som drivs av SKR.

Statistiken på Väntetider i vården är öppen för alla att ta del av, men är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Väntetider i vården

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.