Publicerad 18 april 2024

Metodstöd Tillgänglig vård

Nu finns ett metodstöd baserat på strategier och koncept för att öka tillgängligheten i hälso-och sjukvården. Stödet utgår ifrån skriften Tillgänglig vård- vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling.

Skriften används som studiematerial till SKR:s utvecklingsprogram för bättre tillgänglighet och kan laddas ner utan kostnad.

Tillgänglig vård

Digitalt metodstöd

Det digitala metodstödet beskriver evidens- och erfarenhetsbaserade strategier och arbetssätt för att skapa bättre tillgänglighet. Tanken är att grupper enkelt kan jobba med strategierna och koncepten på ett strukturerat sätt i den egna verksamheten. Det underlättar för grupper inom verksamheter att jobba tillsammans med strategierna och koncepten på ett strukturerat sätt.

Metodstödet innehåller även självskattningsdelar till varje kapitel för att synliggöra vilka delar som finns på plats och vilka delar som behöver utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för bättre tillgänglighet.

Starta metodstöd för tillgänglig vård

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.