Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Kan koordineringsinsatser via lag om valfrihetssystem (LOV) ingå i ett vårdval när insatserna inte utgör hälso- och sjukvård?

Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) anger vilka tjänster som omfattas av LOV genom de CPV-koder som EU tar fram. Endast tjänster (CPV-koder) som anges i LOV bör upphandlas enligt LOV. LOV har inte någon CPV-kod som avser tjänster inom rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvård.

SKR:s juridiska bedömning är att tjänsterna för rehabiliteringskoordinatorer kan omfattas av CPV-kod 85312310-5; Guidance services, som avser socialvård och därtill hörande tjänster (och som omfattas av LOV). Andra alternativ för regionen att upphandla och avtala koordineringsinsatserna är att använda Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller att lägga uppdraget i regionens egen regi.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.