Publicerad 29 mars 2022
Frågor och svar

Hur har regionerna kompenserats finansiellt för koordinatorsinsatser och processledare i och med att lagen trätt i kraft?

I förarbeten till lagen finns i lagrådsremissen beräkningar för hur regionernas finansiella kompensation är framräknad. I beloppet till regionerna, som 2020 var 361 miljoner kronor, framgår att kompensationen är beräknad för koordinatorer och processledare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR