Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Vad innebär 4 § i den nya lagen - att hälso- och sjukvården ska informera Försäkringskassan om en sjukskriven patient kan antas behöva rehabiliteringsåtgärder?

Regionen ska informera Försäkringskassan om patienten kan antas behöva rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken, om patienten samtycker till det. Försäkringskassan ansvarar för att klarlägga patientens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och för att samordna åtgärderna för patientens rehabilitering.

SKR har, efter ett arbete med Försäkringskassan, tagit fram en rekommendation på hur 4 § ska tillämpas. Försäkringskassan, Inera och SKR har tagit fram ett förslag på hur informationsöverföringen ska förenklas och ske digitalt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.