Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Innebär lagen att alla sjukvårdsenheter i hela landet ska ha en rehabiliteringskoordinator?

Nej, regionerna bestämmer själva hur arbetet ska utföras. Det ska det finnas funktion för koordinering där sjukskrivning är vanligt förekommande, men det innebär inte att det behöver finnas en rehabiliteringskoordinator där. Koordineringsinsatserna kan ges av olika slags hälso- och sjukvårdspersonal på vårdenheten.

I regeringens förarbeten till lagen framgår att det väsentliga är att regionerna får en lagreglerad skyldighet att erbjuda vissa insatser till patienter som behöver det. Genom att använda begreppet koordineringsinsatser i lagtexten tydliggörs att det inte är fråga om en viss obligatorisk organisationsform utan just om vissa åtgärder.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.