Publicerad 15 december 2022

12/2022 – Planeringsförutsättningar för åren 2022–2025

I detta EkonomiNytt presenterar vi ny statsbidragsram, ny skatteunderlags-prognos, slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2021, befolkningsuppgifter per den 1 november 2022 och reviderad befolkningsprognos, löne- och prisförändringar för regioner samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.