Publicerad 9 december 2022

11/2022 – Vårdprisindex (VPI) för 2022

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett vårdprisindex (VPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad. I tabell redovisas VPI till och med 2022.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.