Publicerad 16 maj 2024

Intern kontroll

SKR förmedlar sin syn på intern kontroll och erbjuder ett material som kan vara vägledande i arbetet med att utveckla den interna kontrollen i din kommun eller region.

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen.

Hur kan den interna kontrollen byggas och fungera? Fyra byggstenar är väsentliga:

  1. En robust organisation.
  2. Riskanalyser som riktar arbetet.
  3. Planerade åtgärder och kontroller.
  4. Uppföljning.

Om intern kontroll - för förtroende, trygghet och utveckling

I arbetsmaterialet beskriver SKR den interna kontrollens syfte, innehåll och värde. Den tar också upp sambandet mellan styrning och intern kontroll. Presentationen är framtagen som ett stöd i ditt arbete i den egna organisationen.

Om intern kontroll (pptx) Powerpoint, 2 MB.

Intern kontroll för anställda i kommuner och regioner

Skriften Intern kontroll – för förtroende, trygghet och utveckling riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner. Särskilt du som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen.

SKR vill förmedla ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i kommunal verksamhet, byggt på praktik och erfarenheter i många kommuner och regioner.

Skriften håller på att revideras under 2023.

Intern kontroll - för förtroende, trygghet och utveckling

Intern kontroll för förtroendevalda

Skriften På den säkra sidan riktar sig främst till förtroendevalda i kommuner och regioner. Med den här skriftens exempel, fördjupningar och reflektioner försöker vi belysa vad intern kontroll är och hur du som förtroendevald kan arbeta för att utveckla den.

Skriften håller på att revideras under 2023.

På den säkra sidan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.