Publicerad 7 maj 2019

Intern kontroll för förtroende, trygghet och utveckling

Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner - särskilt de tjänstemän som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen. För ansvariga och politiker kan skriften ge en orientering inom området.

SKR vill med denna skrift förmedla ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i kommunal verksamhet, byggt på praktik och erfarenheter i många kommuner och regioner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.