Publicerad 5 juli 2024

Metoder för att följa upp och analysera verksamhet

SKR har tagit fram skrifter, handböcker, metoder och verktyg för arbetet att följa upp och analysera resultatet inom olika verksamhetsområden. Dessa ger stöd för att följa upp och analysera service- och tjänsteproduktion men också för de horisontella processerna.

Stöd för att följa upp och analysera service- och tjänsteproduktion

SKR:s analysbok ska ge bättre skolresultat

En snabbguide som förhoppningsvis ska kunna bidra till bättre processer och analyser som i sin tur leder till en bättre skola för både elever och medarbetare.

Analysera skolresultat

Verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Här finns resultat från mätningar som kan användas för att identifiera förbättringsområden inom vård och omsorg samt verktyg och metoder för att genomföra förbättringsarbeten.

Verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Stöd för att följa upp och analysera horisontella processer

Mänskliga rättigheter (MR) i styrning och ledning
SKR arbetar på flera sätt för att stärka människorättsperspektivet i styrning och ledning. Syftet är att skapa genomslag och långsiktighet för de internationella åtaganden som Sverige gjort.

Uppföljning av mänskliga rättigheter, nyckeltal

Analysstöd för jämställdhet - nyckeltal

Att styra mot jämställdhet förutsätter att det finns nyckeltal som kan användas för att följa och analysera utvecklingen på en övergripande nivå. SKR har därför gjort ett urval av lokala och regionala jämställdhetsnyckeltal. Dessa presenteras i databasen Kolada. Som stöd för användningen av nyckeltalen, har SKR tagit fram ett metodstöd för analys.

Handledning: Att styra med könsuppdelade nyckeltal

Vägledning för jämställdhetsintegrering

Vägledningen är till för organisationer som vill jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Den visar också vilka roller som politiker, chefer, strateger och andra nyckelpersoner har i arbetet.

Vägledning för jämställdhetsintegrering

Stöd för jämställdhetsanalys - en handledning

Handledningen ger stöd för jämställdhetsanalyser på olika nivåer och i olika verksamheter, som ett led i övergripande uppföljning, i det löpande kvalitetsarbetet eller för genomlysning av specifika verksamheter.

Handledning i jämställdhetsanalys

Följa upp och analysera öppna jämförelser inom folkhälsa

Styra och leda arbetet för en förbättrad folkhälsa är till för dig som arbetar för att förbättra folkhälsan bland invånarna. Den har inte ambitionen att vara heltäckande utan fungerar som ett komplement till ordinarie arbetssätt.

Uppföljning och analys inom folkhälsa

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

SKR har tagit fram en e-utbildning som vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och regioner, som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

Motverka välfärdsbrottslighet

Stöd för att förebygga och motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier inom välfärdssektorn. Med bland annat en film vill SKR inspirera kommuner och regioner i deras fortsatta arbete med att Förebygga-Leta-Agera.

Motverka välfärdsbrottslighet

Informationsansvarig

  • Lisa Lindell
    Handläggare
  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.