Publicerad 23 mars 2021

Hot mot politiker och jämställdhet

Hat och hot mot förtroendevalda kvinnor och män är för SKR en prioriterad fråga. SKR följer jämställdhetsperspektivet genom aktiviteter, statistik och undersökningar.

Kvinnor betalar ett högre pris för makten

Uppsala universitet har studerat skillnader mellan förtroendevalda kvinnor och män genom statistisk data. I sin forskning har Sandra, doktorand i statsvetenskap vid Uppsala universitet, gjort intervjuer med förtroendevalda. Resultaten visar att det finns en könsskillnad i hotens karaktär med mer negativa attityder mot kvinnor. Priset för politisk makt är högre för kvinnor än för män, konstaterar Sandra Håkansson i sin studie.

I filmen berättar Sandra Håkansson om i sin avhandling kring könsmönster i hot och våld mot svenska förtroendevalda i kommuner.

Filmen är 10 minuter och 37 sekunder lång.

SKR följer jämställdhetsperspektivet

Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag

Under 2020 genomförde SKR en enkätundersökning till kommuner och regioner. Studien grundar sig på intervjuer med sex förtroendevalda som antingen valt att avsluta ett eller flera uppdrag samt förtroendevalda som allvarligt övervägt att lämna uppdrag på grund av hot och hat.
Berättelser beskriver det hot och hat de utsatts för samt vilka konsekvenser det har inneburit, oavsett om de allvarligt har funderat på att avsluta sitt uppdrag eller om de avslutat sitt uppdrag helt eller delvis.

Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag, webbutiken

Avhoppen bland förtroendevalda ökar

Denna animerade film presenterar fakta från SKR:s senaste undersökning ”Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag”. Innehållet bygger på intervjuer med sex förtroendevalda som antingen valt att avsluta ett eller flera uppdrag samt förtroendevalda som allvarligt övervägt att lämna uppdrag på grund av hot och hat.

Filmen har en syntolkning som går att aktivera.

Kvinnors representation i politiken i Europa

CEMR har gjort en studie, av 41 europeiska länder under de senaste 10 åren, som visar på utvecklingen av kvinnors representation i politiken. Resultatet visar att kvinnor fortsatt är en underrepresenterad grupp. De antal kommuner som leds av en förtroendevald kvinna som ordförande befinner sig Sverige på andra plats med 32 procent efter Island.

Women in Politics Local and European Trends, engelska (PDF)

Det här är "The Council of European Municipalities and Regions, CEMR", engelska

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset