Publicerad 24 mars 2022

Kvinnor och män i politiken

Risker och konsekvenser av att bli utsatt för hot, hat och våld. SKR har genom en djupanalys av data, studerat skillnader i risken att utsättas för hot och hat som förtroendevald. Analysen visar tydliga skillnader för såväl risk att utsättas som konsekvenser av utsatthet.

Resultatet av denna studie visar på att det finns behov av att öka kunskapen om risker för utsatthet och tydliggöra skillnader i risker mellan olika grupper. Det är genom ökad kunskap som det strategiska arbetet med att förebygga och omhänderta hot och hat mot förtroendevalda sedan kan utvecklas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Kvinnor och män i politiken