Publicerad 25 januari 2024

Material för självstudier, webbutbildningar för nya förtroendevalda

Webb- och e-utbildningar, guider och självstudiematerial för nya förtroendevalda.

Webb- och e-utbildningar

Webbaserat pedagogiskt material i form utbildningar att genomföra enskilt eller i grupp.

Guider och material för självstudier

Kortare steg för steg-guider, kunskapsmaterial och introduktioner till olika ämnen.

Digital kompetens för förtroendevalda och ledare

Ett kunskapsmaterial för att öka förståelsen för hur digitaliseringens möjligheter kan tas tillvara i arbetet med att skapa en smartare välfärd.

Digital kompetens för ledare

Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

En introduktion för dig som förtroendevald för att förtydliga ditt arbetsmiljöansvar och presentera det regelverk som gäller på arbetsmiljöområdet.

Introduktion förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Hållbar upphandling för förtroendevalda

SKR, Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis politiker och beslutsfattare.

Hållbar upphandling för förtroendevalda

Processledning för styra och leda bättre tillsammans

SKR kan vara ett stöd i arbetet med att tydliggöra uppdrag, ansvar och utveckla samarbetet mellan ledande politiker och chefer.

Processledning för att styra och leda bättre tillsammans

Trygg som förtroendevald

Bland det viktigaste du kan göra är att lära dig mer om riskerna och hur du kan hantera dem. Kursen består av tre steg som tar 5-10 minuter vardera att gå igenom.

Utbildning i tre steg - Trygg som förtroendevald

Uppföljning arbetsmiljöansvar

SKR och Arbetsmiljöverkets har spelat in ett webbseminarium för att beskriva upplägget av årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Filmen är 47 minuter lång.

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet - Inspektioner under 2020-2022

Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare
  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.