Publicerad 15 juni 2022

Kurser och aktiviteter för nya förtroendevalda

Schemalagda och bokningsbara utbildningar, kurser och seminarier som vänder sig till nya förtroendevalda. SKR ger även uppdragsutbildningar som kan anpassas på olika sätt.

SKR erbjuder ett stort och väl använt utbud av utbildningar, seminarier och andra typer av evenemang. Här visas ett urval som passar särskilt bra för nya förtroendevalda.

Utbildningar, kurser, program

Utbildningar och kurser för förtroendevalda som går att anmäla sig till.

 • Barnkonventionen - grundutbildning för förtroendevalda

  En grundkurs om barnkonventionen som lag. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.
 • Ledarprogram för toppolitiker

  Toppolitikerprogrammet är ett program för kommunstyrelsens- och regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderade råd. SKR:s fokus är att stärka ditt uppdrag som förtroendevald i ledande position i att styra och leda en kommun eller en region. Programmet pågår under 7 månaders tid med start mars 2023.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar kan på olika sätt anpassas efter beställarens behov.

 • Mentorprogram för ledande förtroendevalda

  SKR kan hjälpa dig som förtroendevald i ledande position i en kommun eller en region med en mentor under ett års tid. Erfarna förtroendevalda är mentorer. De vet vad uppdraget innebär och kan bli ett bra bollplank för dig. Mentorprogrammet pågår kontinuerligt.
 • Stärk fullmäktige – en grundutbildning

  För att de folkvalda så snart som möjligt ska få kunskap om sitt uppdrag efter valet 2022 har SKR tagit fram en grundutbildning för fullmäktigeledamöter med fokus på att stärka fullmäktige och de folkvalda.
 • Workshop Samtalstonen i politiken

  Utbildningen sker på hemmaplan i kommunen eller regionen. Den ger tid och möjlighet till reflektion, men kommer inte med färdiga förslag och lösningar. Däremot presenteras råd och tips om vad som kan bidra till en bra samtalston i det politiska samtalet och vad som kan motverka det.

Seminarier

Bokningsbara seminarier med nyvalda som målgrupp.

Just nu finns inga seminarier med nyvalda som målgrupp som är öppna för anmälan.

Fler evenemang

SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. En del av denna verksamhet är att utöver utbildningar arrangera och delta i mängder av konferenser, seminarier och andra evenemang.

Se samtliga evenemang

Informationsansvarig

 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare
 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR