Publicerad 25 november 2022

Kurser och aktiviteter för nya förtroendevalda

Schemalagda och bokningsbara utbildningar, kurser, seminarier och konferenser för nya förtroendevalda. SKR ger även uppdragsutbildningar som kan anpassas på olika sätt.

SKR erbjuder ett stort och väl använt utbud av utbildningar, seminarier och andra typer av evenemang. Här visas ett urval som passar särskilt bra för nya förtroendevalda.

Utbildningar, kurser, program

Utbildningar och kurser för förtroendevalda som går att anmäla sig till.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar kan på olika sätt anpassas efter beställarens behov.

 • Mentorprogram för ledande förtroendevalda

  SKR kan hjälpa dig som förtroendevald i ledande position i en kommun eller en region med en mentor under ett års tid. Erfarna förtroendevalda är mentorer som delar sina erfarenheter av uppdraget och är ett bollplank för dig.
 • Stärk fullmäktige – en grundutbildning

  För att de folkvalda så snart som möjligt ska få kunskap om sitt uppdrag efter valet 2022 har SKR tagit fram en grundutbildning för fullmäktigeförsamlingar med fokus på att stärka fullmäktige och de folkvalda. SKR genomför den lokalt på plats i respektive kommun eller region.
 • Workshop Samtalstonen i politiken

  Utbildningen sker på hemmaplan i kommunen eller regionen. Den ger tid och möjlighet till reflektion, men kommer inte med färdiga förslag och lösningar. Däremot presenteras råd och tips om vad som kan bidra till en bra samtalston i det politiska samtalet och vad som kan motverka det.

Seminarier

Bokningsbara seminarier med nyvalda som målgrupp.

Fler evenemang

SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. En del av denna verksamhet är att utöver utbildningar arrangera och delta i mängder av konferenser, seminarier och andra evenemang.

Se samtliga evenemang

Informationsansvarig

 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare
 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR