Publicerad 15 augusti 2022

Utveckla system för medborgardialog, nätverk

SKR driver ett nätverk för tjänstepersoner i kommuner och regioner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Anmälan är öppen, nya deltagare kan anmäla sitt intresse under hela tidsperioden.

Anmälan till nätverket

Nätverket är ett professionsnätverk där du som tjänsteperson får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel, får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokal utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd.

Erbjudande för 2022

SKR erbjuder digitala nätverksträffar och kompletterande webbsändningar under 2022 tills annat meddelas.

  • Två heldags nätverksmöte per år.
  • En digital webbsändning per månad under januari till juni respektive september till december- Webbsändningarna är gemensam för de tre nätverken och är på cirka 1 timme.
  • Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare.

Kostnad

Årsavgiften för att delta i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person. Observera att platsen kan överlåtas till annan person i samma organisation.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR