Publicerad 22 maj 2024

Utveckla system för medborgardialog, nätverk

Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in tjänstepersoner i kommuner att delta i nätverk för tjänstepersoner som har ansvar för att utveckla och systematisera arbetet medborgardialog och andra processer för delaktighet. Nätverket pågår 2023 - 2026.

Anmälan till nätverket sker löpande. Välkommen.

Anmälan nätverket

Nätverket är ett professionsnätverk med fokus på att ge ny kunskap, aktuell forskning, goda exempel och utrymme för erfarenhetsutbyte. Följande ingår i erbjudandet:

  • Två heldags nätverksmöte per år, varav ett helt digitalt och ett fysiskt. Första träffen i nätverket sker den 10 mars 2023 digitalt via Zoom.
  • Tre till fyra digitala webbsändning på cika en timme under januari till juni respektive september till december.
  • Deltagarna får tillgång till ett digitalt samarbetsrum.
  • SKR kan också vara bollplank i lokala utvecklingsarbeten.

Kostnad

Årsavgiften för att delta i nätverket är 900 kronor per år och person. Observera att platsen kan överlåtas till annan person i samma organisation. En förfrågan om kommunen vill fortsätta vara med skickas ut inför varje nytt år.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.