Publicerad 17 juli 2024

Medborgarbudget

Medborgarbudget är ett system för att involvera medborgare i att prioritera resurser. SKR arbetar med att stödja kommuner genom bland annat ett nätverk för att pröva och utveckla medborgarbudget.

Utvecklingsarbete, nätverk

SKR fortsätter att driva nätverk för att stödja kommuner och regioner att pröva och utveckla modellen för medborgarbuget samt visa på exempel.

Medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling

Modell för medborgarbudget

SKR har utifrån internationella erfarenheter utvecklat en modell för medborgarbudget i Sverige. Erfarenheter visar att SKR:s modell för medborgarbudget fungerar väl.

Modellen som SKR använder bygger på internationell forskning och erfarenheter som visar sig vara mest framgångsrik. Den innehåller på sju steg

 1. Ta fram kriterier.
 2. Marknadsföring.
 3. Idégenerering - medborgarna kommer med förslag.
 4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier.
 5. Medborgarna röstar på förslag.
 6. Politiskt beslut om förslagen.
 7. Process att genomföra.
 8. Uppföljning.

I skriften medborgarbudget kan du läsa vidare om innehållet i de olika stegen.

Medborgarbudget: modell för demokratisk inflytande

Medborgarbudget - en demokratisk process

Filmen beskriver medborgarbudgetens alla steg. Du får också ta del av erfarenheter från Nässjö kommun. Den är 7 minuter lång.

Lärande exempel

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare
 • Nils Munthe
  Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.