Publicerad 17 september 2021

Kontaktuppgifter, projekt medborgardialog

Uppgifter om oss som jobbar med medborgardialog.

För kontakt med respektive person, använd kontaktformuläret längst ned på sidan.

Lena Langlet, projektledare

Lena Langlet
Sektionschef
Demokratisektionen

Ansvar: Kontaktperson för pressfrågor

Anders Nordh, handläggare

Anders Nordh
Projektledare och utvecklingsledare

Ansvar: Övergripande frågor om medborgardialog, medborgardialog i styrning, medborgarbudget, digital dialog, dialog i komplexa frågor.

Nils Munthe, handläggare

Nils Munthe
Handläggare

Ansvar: Medborgardialog, inflytande, medskapande, dialog i komplexa frågor, medborgarförslag

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.