Publicerad 15 september 2021

Medborgarbudget

Medborgarbudget är ett system för att involvera medborgare i att prioritera resurser. SKR arbetat med att stödja kommuner för att pröva och utveckla medborgarbudget.

SKR har utifrån internationella erfarenheter utvecklat en modell för medborgarbudget i Sverige

Erfarenheter visar att SKR:s modell för medborgarbudget fungerar väl. SKR fortsätter under 2019 - 2022 att stödja kommuner och regioner att pröva och utveckla modellen samt visa på exempel.

Modellen som SKR använder bygger på internationell forskning och erfarenheter som visar sig vara mest framgångsrik. Den innehåller på sju steg:

 1. Ta fram kriterier
 2. Marknadsför
 3. Idégenerering - medborgarna kommer med förslag
 4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier
 5. Medborgarna röstar på förslag
 6. Politiskt beslut om förslagen
 7. Genomför
 8. Följ upp

I skriften medborgarbudget kan du läsa vidare om innehållet i de olika stegen.

Medborgarbudget: modell för demokratisk inflytande, webbutik

Kommunutveckling med medborgarbudget i Nässjö kommun

En halv miljon idéer! Boende inom åtta områden i Nässjö kommun fick själva ta fram förslag och så småningom rösta om hur en halv miljon kronor skulle fördelas.

Lärande exempel: En halv miljon idéer

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare
 • Nils Munthe
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR