Publicerad 18 mars 2024

Brandkåren Attunda

Arbetstidsnämnden beviljar dispens under tiden 1 februari 2024 - 30 januari 2025 för att möjliggöra förläggning av arbetstid upp till 24 timmar, dygnstjänstgöring under helger i grundschemat samt för att möjliggöra förläggning av arbetstid upp till 24 timmar för utbildningar och övningar som inte ryms inom ordinarie arbetstidsförläggning eller inom ordinarie verksamhet.

Arbetstidsnämnden har, genom ett delbeslut den 29 februari 2024, beviljat
Brandkåren Attundas ansökan om dispens för att möjliggöra förläggning av arbetstid
upp till 24 timmar under den lagstadgade semesterperioden (juni-augusti 2024).

Utöver det beslut som tidigare meddelats gällande semesterperioden beviljar
Arbetstidsnämnden dispens under tiden 1 februari 2024 - 30 januari 2025 för att
möjliggöra förläggning av arbetstid upp till 24 timmar för dygnstjänstgöring under
helger i grundschemat samt för att möjliggöra förläggning av arbetstid upp till 24
timmar för utbildningar och övningar som inte ryms inom ordinarie arbetstids
förläggning eller inom ordinarie verksamhet.

Beslutet avser begränsad tid och förutsätter att arbete med omställning till de nya
arbetstidsbestämmelserna fortgår.

Ladda ner beslut (PDF)

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.