Publicerad 19 april 2024

Skolskjuts

Skolskjuts är en förutsättning för att många barn och unga ska kunna ta sig till skolan. Kommunerna har enligt skollagen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan och anpassad grund- och gymnasieskola, i såväl allmän som fristående regi.

Skolskjuts sker i den ordinarie linjetrafiken eller genom särskilt anordnade skolskjutsturer. Det förekommer att skolskjuts samordnas med kollektivtrafik genom inköp av periodkort.

Skolskjuts regleras i skollagen

Kommunernas skyldigheter att anordna skolskjuts regleras i Skollagen (SFS 2010:800). I stort sett alla kommuner har ett lokalt regelverk som reglerar villkoren för skolskjuts.

Skollagen, riksdagen

Handbok med riktlinjer och tips

Även om en stor del av ansvaret för skolskjuts är reglerat enligt lag ges det också utrymme för egna överväganden och bedömningar. SKR har gett ut en skolskjutshandbok. Den innehåller regler, riktlinjer och skyldigheter samtidigt som den ger handfasta tips till dig som arbetar inom skolskjutsorganisationen. Handboken har också ett särskilt kapitel om trafiksäkerhet i samband med skolskjuts. Handboken är från 2014 och kan därmed vara inaktuell i vissa avseenden.

Skolskjutshandbok – trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor

Nätverk för skolskjutshandläggare

Skolskjutsansvarig i kommun, landsting eller region kan kostnadsfritt bli medlem i SKR:s digitala nätverk för skolskjutshandläggare. Syftet med nätverket är att sprida kunskap och dela erfarenheter. Forumet finns i verktyget Projectplace.

Fyll i intresseanmälan för att bli medlem i nätverket. Därefter återkommer vi med ytterligare information och inloggningsuppgifter.

Intresseanmälan, nätverk kollektivtrafik

Övrig lagstiftning

Vi har också samlat länkar till några av de övriga lagar, förordningar och föreskrifter som på ett eller annat sätt berör skolskjuts.

Föräldrabalken

I 6 kap beskrivs bland annat föräldrarnas ansvar.

Föräldrabalken SFS 1949:381, riksdagen

Skolskjutsförordningen

Anger regler och ansvar för de särskilt anordnade skolskjutsarna.

Skolskjutsförordningen SFS 1970:340, riksdagen

Lag om kommunens ansvar för gymnasieelevers dagliga resor till och från skolan

Anger kommunens ansvar för gymnasieelevernas dagliga resor till och från skolan.

Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor SFS 1991:1110, riksdagen

Förordning om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Kompletterande bestämmelser till ovanstående lag.

Förordningen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor SFS 1991:1120, riksdagen

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.