Publicerad 28 november 2019

Skolskjutshandboken - Trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor

För många barn och unga i Sverige är skolskjutsen en förutsättning för att kunna delta i skolans verksamhet. I den här uppdaterade handboken från 2014 behandlas regler och riktlinjer samt ges råd till kommuner och regionala myndigheter om skolskjutsplanering. Det är viktigt att skolskjuts alltid genomförs på ett tryggt, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Skriften tar upp hur man arbetar med underlag och planerar resor med skolskjuts, ersättning för gymnasieelevers resor, elever med funktionshinder, frågor om växelvis boende och trafiksäkerhet m m.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.