Publicerad 16 mars 2021

Sjukresor

Sjukresor är en resa till och från en vårdgivare. Regionerna är huvudmän för sjukvården och har skyldighet att pröva frågor om och betala ut ersättning för sjukresor. En sjukresa kan ske på olika sätt i olika län.

Den enskilde har rätt till resekostnadsersättning för resor som måste genomföras till de flesta former av sjuk- och tandvård på grund av sjukdom eller förlossning. Till detta räknas även sjukgymnastik, utprovning av handikapphjälpmedel och rehabiliteringsinsatser.

Regionerna ansvarar endast för utbetalning av ersättningen och inte för att organisera resor. Det förekommer emellertid att regioner har egna beställningscentraler för sjukresor.

Sjukvårdshuvudmannen bestämmer själv grunderna

Sjukvårdshuvudmannen bestämmer själv grunderna för resekostnadsersättningen samt nivån på avgiften som den enskilde själv måste betala, den så kallade egenavgiften. Varje landsting eller region bestämmer vilka resor som ska ersättas. Besluten grundar sig på den enskildes medicinska status.

Det finns inte några bestämmelser som reglerar hur sjukresorna måste utföras. De kan ske med ordinarie kollektivtrafik, taxi, egen bil och med lufttrafik eller fartyg. Egenavgiften påverkas i regel av val av färdsätt. Lagen om färdtjänst styr att det inte tillåtet att använda färdtjänst vid resor till och från vård och behandling. Likaså gäller för andra resor som redan bekostas av det allmänna. Anledningen till detta är att resorna har olika ansvariga huvudmän och belastar därmed olika budgetar.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.