Publicerad 19 april 2024

Särskilda persontransporter

Här hittar du som arbetar med särskilda persontransporter, det vill säga färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts, stöd i ditt arbete.

Särskilda persontransporter kräver särskilt beslut eller tillstånd, alternativt genomförs under särskilda förutsättningar. På det sättet skiljer sig de särskilda persontransporterna från kollektivtrafiken, som är öppen för alla. De lagar som reglerar särskilda persontransporter är rättighets- eller ersättningslagar och är:

Lagen (1997:736) om färdtjänst, riksdagen

Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, riksdagen

Lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor, riksdagen

Skollagen (2010:800), riksdagen

Lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, riksdagen

Även lagen (2010:1065) om kollektivtrafik är av relevans för särskilda persontransporter.

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, riksdagen

SKL tycker

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.