Publicerad: 9 juni 2020

Bredband, digital infrastruktur

Bredband har blivit en samhällsbärande infrastruktur. SKR arbetar för att alla invånare, oavsett var i Sverige de bor, ska ha tillgång till snabba och säkra digitala kommunikationer.

Sveriges kommuner är en nyckelaktör i utbyggnaden av bredbandsnät. Många äger och förvaltar egna lokala bredbandsnät, så kallade stadsnät. SKR erbjuder (oavsett ägandeform) stöd på området, sprider information och möjliggör erfarenhetsutbyte mellan kommuner och regioner samt driver gemensamma intressen gentemot staten.

Bredbandsnätverk

Hösten 2018 startade SKR ett nytt Bredbandsnätverk för intressebevakning. Syftet med nätverket är att SKR får en representativ och relevant input från kommuner och regioner och att vi gemensamt stärker intressebevakningen på nationell- och EU-nivå. Bredbandsnätverket består av 20 representanter från regioner och kommuner och är därmed fulltecknat, men anteckningar och annat material delas i det digitala bredbandsnätverket.

Digitalt Bredbandsnätverk

För att möjliggöra informationsspridning, dialog och erfarenhetsutbyte har SKR etablerat ett digitalt bredbandsnätverk som riktar sig till bredbandssamordnare, -koordinatorer eller funktioner som på annat sätt arbetar på ledande eller strategisk nivå med bredbansfrågor inom kommun eller region. Anmälan till nätverket sker via ansvarig handläggare hos SKR.

SKR tycker

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!