Publicerad 17 mars 2023

Positiva besked kring bredbandsstöd för mobila lösningar

SKR välkomnar beskedet om att regeringen öppnar upp för bredbandsstöd även till mobila lösningar. Men vill se att det följs av fler initiativ i närtid.

Uppkoppling i hela landet är helt avgörande för samhällets digitalisering och för att möjliggöra de förflyttningar välfärden är mitt inne i. En bredare palett av åtgärder gynnar målsättningen om uppkoppling i hela landet. Samtidigt ser SKR att det är viktigt att fortsätta bygga bredbandsfiber. Fiber är i dagsläget den snabbaste och mest robusta bredbandstekniken – betydligt snabbare än mobilt bredband.

– Allt ifrån omställning till nära vård, utveckling av hållbara samhällen, automatisering av processer och smarta arbetssätt i skolan kräver robust och effektiv uppkoppling. Det är viktigt att den infrastruktur staten investerar i är långsiktig även om vi behöver lösa behov här och nu, säger Patrik Sundström, digitaliseringschef på SKR.

Trådlös teknik kan underlätta utbyggnad

Digitalisering förutsätter uppkoppling i hela landet och trådlösa lösningar passar särskilt bra i områden där fibernätet inte är utbyggt och där markförhållanden är svåra. Ett exempel kan vara öar längs kusterna. I ett sådant område kan man istället erbjuda en trådlös bredbandslösning till alla hushåll, arbetsplatser och fritidshus.

– Vi ser dock att trådlösa alternativ inte kommer bidra till bättre uppkoppling i områden som exempelvis Norrlands inland där kunderna är få. Där kommer det att vara svårt att få en rimlig driftsekonomi på en trådlös anslutning. Likaså i områden som har nått en viss anslutningsgrad. I dessa fall är det bättre att förtäta med fiber, säger Patrik Sundström.

Borde bjuda in till diskussioner om ny bredbandsstrategi

SKR ser att det är viktigt att regeringen inte stannar vid detta uppdrag, utan i närtid tar initiativ till att bjuda in kommunsektorn och näringslivet till dialog om hur vi tillsammans får på plats en ny bredbandsstrategi. SKR vill även se ett mer effektivt nationellt stödsystem för bredbandsutbyggnaden där staten sätter av medel som kan prioriteras lokalt och regionalt.

– Det är inte möjligt att hitta en nationell modell som passar alla olika situationer och behov i alla delar av landet. Lokala och regionala förutsättningar bör stå i centrum. Därför är det avgörande att kommuner och regioner är med i arbetet med att utforma en politik för framtidens uppkopplade välfärdssamhälle, säger Patrik Sundström.

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.