Publicerad 6 november 2020

Tillagningskök och mottagningskök

Alla moment i livsmedelshanteringen måste ske på ett säkert sätt. Förståelse för bakgrunden till kökets hygienrutiner är viktig för att arbetet med säker mat ska fungera.

På grund av personalbrist kan ni hamna i en situation där ni blir tvungna att med kort varsel ta in vikarier, som inte har utbildning i livsmedelshygien. Ofta förväntas också kök i kommunens eller landstingets regi ta emot praktikanter. Alla som ska arbeta i köket måste vara medvetna om de mest grundläggande och kritiska hygienrutinerna.

Detta gäller även snabbt inkallade vikarier eller praktikanter, oavsett hur kort tid de finns i köket och oavsett hur bråttom det är.

Tillträde förbjudet för sjuka

Det första, som måste vara helt klart för personalen, är att arbete/vistelse i köket inte är tillåtet om du är sjuk på ett sätt som kan smitta via maten. Rutiner för arbetskläder, handhygien och mathantering hör också till det som alla måste veta.

Alla måste känna till kökets regler

Skriv ner korta punkter med det viktigaste ur era regler för personalhygien och mathantering. Det bör inte bli mer än en sida. Det är lämpligt att ha detta uppsatt i köket där alla kan se det.

Utbildning och instruktioner

Ordlista

Smitta via maten

Exempel på sjukdomar och åkommor som kan spridas vidare med maten om den drabbade hanterar oförpackad mat:

  • halsinfektioner och snuva
  • infekterade sår
  • diarré och kräkning
  • gulsot
  • tuberkulos
  • Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella, EHEC
Information om bakterier, Livsmedelsverket

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.