Publicerad 6 november 2020

Avdelningskök

På avdelningen, i förskolan, äldreomsorgen eller sjukvården, hanteras maten nära matgästerna. Förståelse för hur måltiden blir både trivsam och säker är viktig.

På grund av personalbrist kan ni hamna i en situation där ni blir tvungna att med kort varsel ta in vikarier, som inte har utbildning i livsmedelshygien. Ofta förväntas också verksamheter i kommunens eller landstingets regi ta emot praktikanter. Alla som ska arbeta med maten och serveringen måste vara medvetna om de mest grundläggande och kritiska hygienrutinerna.

Detta gäller även snabbt inkallade vikarier eller praktikanter, oavsett hur kort tid de arbetar och oavsett hur bråttom det är.

Tillträde förbjudet för sjuka

Det första, som måste vara helt klart för personalen, är att arbete/vistelse i köket inte är tillåtet om du är sjuk på ett sätt som kan smitta via maten. Rutiner för arbetskläder, handhygien och mathantering hör också till det som alla måste veta.

Alla ska känna till kökets regler

Skriv ner korta punkter med det viktigaste ur era regler för personalhygien och mathantering. Det bör inte bli mer än en sida. Det är lämpligt att ha detta uppsatt i köket där alla kan se det.

Personalens utbildning ska vara anpassad efter arbetsuppgifterna.

Utbildningar

Ordlista

Hygienintroduktion – vikarier/praktikanter

Förslag till 10 punkters snabb hygienintroduktion för vikarier och praktikanter utan förkunskaper i livsmedelshygien.

Välkommen till vårt kök!

Förslag till hygienintroduktion för vikarier och praktikanter utan förkunskaper i livsmedelshygien (PDF, nytt fönster) Pdf, 488 kB.

Bra att du kan hjälpa till med maten! För att maten som vi serverar ska vara fräsch och säker gäller följande regler hos oss:

1. Kökspersonalen får inte sprida smitta med maten till matgästerna. Rapportera till arbetsgivaren och arbeta inte med maten i köket om du:

 • är förkyld eller har ont i halsen
 • har kräkts eller haft diarré de senaste 48 timmarna
 • har ett infekterat sår på händerna
 • om du bär på smitta av Salmonella, Shigella eller EHEC.

2. Använd rena arbetskläder, skor och hårskydd

3. Tvätta händerna:

 • innan du börjar arbeta med maten
 • efter rast/toalettbesök
 • när du ätit, druckit eller rökt
 • när du rört ansikte/hår
 • när du nyst/hostat/snutit dig
 • vid byte av arbetsmoment
 • efter hantering av rått kött/färs/fågel/fisk
 • efter rengöringsarbete
 • efter soptömning

4. Ta av smycken och klocka och tvätta händerna ordentligt med flytande tvål. Torka händerna med papper. Använd handsprit efter toalettbesök.

5. Om du har eller får ett sår på handen, som inte är infekterat ska du använda plåster och engångshandske. Byt handsken lika ofta som du skulle ha tvättat eller sköljt händerna. (Om du har ett infekterat sår ska du inte arbeta med oförpackad mat)

6. Förbered maträtterna var för sig på olika ytor/skärbrädor och med olika knivar/redskap.

7. Se till att kall mat lagras ordentligt kallt (under +8°C))

8. Se till att mat som varmhålls är ordentligt varm (över +60°C).

9. Följ recepten noga för att kunna informera allergiska matgäster om innehållet i maten.

10. Håll rent på arbetsytor. Torka med papper inte med disktrasa.

Smitta via mater

Exempel på sjukdomar och åkommor som kan spridas vidare med maten om den drabbade hanterar oförpackad mat:

 • halsinfektioner och snuva
 • infekterade sår
 • diarré och kräkning
 • gulsot
 • tuberkulos
 • Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella, EHEC
Information om bakterier, Livsmedelsverket

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.