Publicerad 5 november 2020

Repetitionskurs för basutbildning i livsmedelshygien – förslag på kursinnehåll

Detta förslag på kursinnehåll ska fräscha upp deltagarnas grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.

Omfattning: Kursen bör i normalfallet omfatta minst 4 timmar.

Förkunskaper: Basutbildning i livsmedelshygien eller motsvarande.

Mål: Kursen ska fräscha upp deltagarnas grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.

Innehåll

Väl valda delar av:

 • Matförgiftningar – statistik, orsaker, konsekvenser och produktansvar
 • Smittämnen/biologiska faror – bakterier, virus, svampar, parasiter
 • Smittkällor – personal, lokaler, inredning, utrustning, process, råvaror, skadedjur, luften, korskontaminering
 • Övervaknings-/styrpunkter (rengöringskontroll med till exempel tryckplattor, tempera turmätning etc.)
 • Kemiska faror (främmande ämnen)
 • Fysiska/fysikaliska faror (främmande föremål)
 • Allergener – olika överkänslighetsreaktioner, märkning, korskontaminering etc.
 • Rutiner för egenkontroll – grundförutsättningar (GHP), märkning och spårbarhet
 • Andra skyldigheter enligt lagen såsom återkallelse och information till konsumenter
 • Myndigheternas roll – Lagstiftning och offentlig kontroll
 • Skriftligt prov: 10–15 flervalsfrågor alternativt 5–10 beskrivande frågor som speglar hela kursplanens innehåll.

Kursens omfattning

Då arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika personalkategorier och verksamheter kan en viss flexibilitet behövas när det gäller utbildningarnas omfattning och längd. Kursen bör i normalfallet omfatta minst 4 timmar.

Deltagarnas kunskap efter kursen

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha repeterat de kunskaper deltagarna erhöll i samband med ”Basutbildning i livsmedelshygien”.

Inläsningsmaterial

Inläsningsmaterial bör utdelas till deltagarna innan kursstart för att ge möjlighet till förberedelse.

Pedagogik

Lämplig gruppstorlek är max 15–20 deltagare per kurstillfälle. Deltagarna bör arbeta i liknande verksamheter.

Uppföljning – utvärdering

Kursen avslutas med att deltagaren får lämna en kursutvärdering.

Diplom

Diplom bör utfärdas efter skriftligt prov med godkänt resultat. På diplomet får hänvisas till kursplanen. Såväl kursens innehåll som kursens omfattning i timmar bör anges.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.