Publicerad 5 november 2020

Hygienintroduktion

Här är förslag till tio punkters snabb hygienintroduktion för vikarier och praktikanter utan förkunskaper i livsmedelshygien.

Målgrupp: Vikarier/praktikanter.

Förkunskaper: Inga.

Hygienintroduktion för vikarier och praktikanter

1: Sprid inte smitta via maten

Kökspersonalen får inte sprida smitta med maten till matgästerna. Rapportera till arbetsgivaren och arbeta inte med maten i köket om du:

 • är förkyld eller har ont i halsen
 • har kräkts eller haft diarré de senaste 48 timmarna
 • har ett infekterat sår på händerna
 • om du bär på smitta av Salmonella, Shigella eller EHEC.

2: Arbetskläder

Använd rena arbetskläder, skor och hårskydd.

3: Hygien

Tvätta händerna:

 • innan du börjar arbeta med maten
 • efter rast/toalettbesök
 • när du ätit, druckit eller rökt
 • när du rört ansikte/hår
 • när du nyst/hostat/snutit dig
 • vid byte av arbetsmoment
 • efter hantering av rått kött/färs/fågel/fisk
 • efter rengöringsarbete
 • efter soptömning

4: Tvätta händerna ordentligt

 • Ta av smycken och klocka och tvätta händerna ordentligt med flytande tvål.
 • Torka händerna med papper.
 • Använd handsprit efter toalettbesök.

5: Sår på händerna

 • Om du har eller får ett sår på handen, som inte är infekterat ska du använda plåster och engångshandske.
 • Byt handsken lika ofta som du skulle ha tvättat eller sköljt händerna.
 • Om du har ett infekterat sår ska du inte arbeta med oförpackad mat.

6: Skärbrädor och knivar

Förbered maträtterna var för sig på olika ytor/skärbrädor och med olika knivar/redskap.

7: Kylförvaring

Se till att kall mat lagras ordentligt kallt (under +8°C).

8: Värmehållning

Se till att mat som varmhålls är ordentligt varm (över +60°C).

9: Följ recepten

Följ recepten noga för att kunna informera allergiska matgäster om innehållet i maten.

10: Rena ytor

 • Håll rent på arbetsytor.
 • Torka med papper inte med disktrasa.

Ordlista

Salmonella

Salmonella är en tarmbakterie som kan finnas hos djur och människor. Smitta kan spridas med förorenat vatten, kött, ägg och opastöriserad mjölk. Om förorenat vatten använts till bevattning kan smittan också spridas till bladgrönsaker, färska kryddor och groddar.

Salmonella är sällsynt i svenska djurbesättningar. Använd svenska ägg om ni ska göra maträtter med ägg som inte upphettas. Skölj grönsaker noggrant, framförallt bladgrönsaker. Håll noga isär rått kött från ätfärdiga rätter. Hetta upp maten till minst +70°C vid tillagning.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.