Publicerad 5 november 2020

Livsmedelshygien och specialkost – förslag på kursinnehåll

Detta förslag på kursinnehåll är att ge deltagaren kunskaper om livsmedel till personer som behöver specialkost på grund av allergi, intolerans, överkänslighet eller sjukdom.

Omfattning: Kursen bör minst omfatta 4 timmar.

Förkunskaper: Basutbildning i livsmedelshygien eller motsvarande.

Mål: Kursens mål är att ge deltagaren kunskaper om livsmedel till personer som behöver specialkost på grund av allergi, intolerans, överkänslighet eller sjukdom.

Innehåll

Kursen fokuserar på de typer av allergi, överkänslighet eller andra sjukdomar som är aktuella för den egna arbetsplatsen.

Aktuella punkter:

  • Genomgång av de allergier, intolerans, överkänslighet eller andra sjukdomar som är aktuella för verksamheten
  • Vilka livsmedel som kan orsaka problem
  • Hur näringsrika måltider för allergiker tillreds
  • Märkning och märkningsbestämmelser
  • Rutiner för specialkost
  • Tips och råd
  • Skriftligt prov: 10–15 flervalsfrågor alternativt 5–10 beskrivande frågor som speglar hela kursplanens innehåll.

Kursens omfattning

Då arbetsuppgifterna mellan olika personalkategorier och verksamheter varierar liksom den typ av allergi, överkänslighet eller sjukdom som är aktuell för den enskilda verksamheten, krävs en stor flexibilitet när det gäller utbildningarnas omfattning och längd. Kursen bör minst omfatta 4 timmar.

Deltagarnas kunskap efter kursen

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha tillräckliga kunskaper och rutiner för att hantera de former av specialkost som är aktuella för den egna arbetsplatsen.

Inläsningsmaterial

Inläsningsmaterial bör utdelas till deltagarna innan kursstart för att ge möjlighet till förberedelse.

Pedagogik

Varva muntlig undervisning med praktisk undervisning på deltagarnas arbetsplats.

Diplom

Diplom bör utfärdas efter skriftligt prov med godkänt resultat. På diplomet får hänvisas till kurs- planen. Såväl kursens innehåll som kursens omfattning i timmar bör anges.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.