Publicerad 24 januari 2023

Stödmaterial: Den robusta sjukhusbyggnaden

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerade vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden – En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader under 2021. Flera regioner har påbörjat arbete med att se hur de kan använda vägledningen på bästa sätt och gemensamt stöd för arbetet har tagits fram tillsammans med regionerna.

En rutinbeskrivning med tillhörande mall har tagits fram i samarbete med representanter från Sveriges regioner. Syftet är att regionerna ska kunna arbeta effektivt och mer likartat med implementeringen av vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden.

Rutinbeskrivning (PDF) Pdf, 485 kB.

Mall (Excel) Excel, 149 kB.

Informationsmaterial

Inom ramen för projektet har även ett informationsmaterial tagits fram med övergripande information om vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden, hur ett sjukhus kan fungera i kris inklusive vilka förslag på åtgärder vägledningen ger samt presentation av framtagen rutin med tillhörande mall.

Presentation (Powerpoint) Powerpoint, 18 MB.

Läs vidare