Publicerad 16 september 2022

Fastighetsinvesteringar ur ett livscykelperspektiv

Kommunal sektor har haft och kommer fortsatt att ha en hög nivå av investeringar i verksamhetsanpassade lokaler. Samtidigt ökar kostnaderna för att bygga vilket ytterligare sätter press på kommunernas ekonomi. Detta ökar ytterligare vikten av väl genomtänkta investeringar som tar hänsyn till en byggnads hela livslängd.

I denna skrift kan du läsa om de faktorer som påverkar kostnaderna i bygg­projekt ur ett framförallt internt kommunalt perspektiv. Skriften bygger på ett antal exempel på skolor och förskolor som byggts i kommuner de senaste åren. Jämförelse görs med hjälp av väl valda nyckeltal.

Läs rapporten