Publicerad 21 april 2021

Öppna jämförelser Företagsklimat

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.

Den 22 april klockan 09.00 offentliggörs resultaten för Öppna jämförelser Företagsklimat 2020.

De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2020

Tidigare Öppna jämförelser Företagsklimat

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset