Publicerad: 17 februari 2021

Arbetsmarknad, vuxenutbildning

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde. Kommunerna tar dock ett stort ansvar genom olika insatser och stöd. Särskilt för de grupper som av olika anledningar behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Det måste finnas ett väl fungerande stöd från Arbetsförmedlingen till både arbetslösa och arbetsgivare i alla kommuner. Den statliga arbetsmarknadspolitiken är viktig för att åstadkomma detta. Samspel behöver även ske med andra områden som vuxenutbildning, sfi, socialtjänst, integration och näringslivsutveckling.

Barn som spelar fotboll

Agendan ska ge regeringen vägledning för ett bättre och mer sammanhållet reformarbete.

Barn som spelar fotboll

Nyheter och lärande exempel som rör arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning

Barn som spelar fotboll

Kommunal vuxenutbildning står inför en mängd förändringar 2021 och 2022. Se SKR:s webbsändning om komvux.

Barn i simhall

Välkommen till Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna (ArbNär) 18-19 mars 2021 – nu i digitalt format!

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Roy Melchert
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!